Monday, November 3, 2008

Kosovo Perintis Dilema PBB

Pengiktirafan beberapa negara termasuk Malaysia terhadap kemerdekaan Kosovo dilihat sebagai suatu tindakan co-existant terhadap sesebuah negara yang berdaulat. Walaupun secara de facto, kemerdekaan Kosovo adalah sah, namun Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu enggan untuk mengiktiraf kemerdekaan Kosovo.

Keadaan ini (tidak mengiktiraf Kosovo) adalah kerana PBB berada dalam dilema seandainya pengiktirafan terhadap kemerdekaan Kosovo dilakukan. Pengiktirafan tersebut (kemerdekaan Kosovo) seolah-olah memperlihatkan kepada wilayah lain 'restu' dari PBB terhadap pembebasan wilayah serta akan mengundang desakan dari beberapa wilayah bergolak seperti Kashmir, Selatan Filipina, dan Tibet akan memuncak bagi tujuan menuntut kemerdekaan wilayah mereka seperti yang diterima oleh Kosovo.

Tambahan pula, pengiktirafan wilayah tersebut sebagai wilayah yang berdaulat akan menjurus negara tersebut ke dalam krisis kemiskinan dan konflik antara negara yang kronik seperti yang terjadi di Timor Leste. Pada masa yang sama, PBB juga perlu mengatasi kuasa veto untuk mengiktiraf negara tersebut. Sebagai contohnya, apabila pengiktirafan terhadap Tibet dilakukan, ia memerlukan persetujuan dari negara China sendiri yang pada dasarnya tidak mahu melepaskan Tibet dari wilayah mereka.

Tuesday, October 7, 2008

Artikel Pertama: Siasah 28 Sept-4 Okt 2008

PENIPUAN TERHADAP GADIS TEMPATAN BERKAIT JENAYAH ANTARABANGSA?
OLEH SAIFUL IZUAN MOHAMED ALLI

ERA pasca Perang Dingin telah memperlihatkan perkembangan yang sangat luar biasa terhadap ancaman kepada institusi negara. Jika dilihat pada sejarahnya, ancaman kepada negara adalah datangnya dari pelaku negara sendiri (traditional threat), namun, selepas berakhirnya Perang Dingin ancaman yang berlaku adalah sebaliknya di mana pada masa ini ancaman yang dominan kepada negara dilakukan oleh pelaku bukan negara. Contoh yang paling jelas untuk menerangkan situasi ini adalah peristiwa 9/11, begitu juga dengan insiden pengeboman di Bali. Peristiwa ini menjadi bukti kukuh kepada khalayak dunia, bahawa ancaman pada pasca Perang Dingin ini didominasi oleh pelaku bukan negara. Kemunculan pelaku-pelaku bukan negara seperti kumpulan jenayah antarabangsa dan kumpulan pengganas antarabangsa telah mewujudkan deterrent kepada manusia.

Bagi membincangkan implikasi terhadap keselamatan antarabangsa yang dibawa oleh kumpulan jenayah antarabangsa, penulis menfokuskan kepada implikasi keselamatan yang dibawa oleh aktiviti kumpulan penyeludupan dadah dengan memberi perhatian kepada kawasan Amerika Latin. Perkembangan kumpulan dadah antarabangsa banyak berkisar kepada perkembangan yang dijana oleh kumpulan dadah (drug cartel) di Amerika Latin. Kumpulan dadah Amerika Latin merupakan kumpulan utama yang menjana kepada pengeluaran dadah antarabangsa terutamanya dari jenis kokain (cocaine ).

Phil William dalam bukunya Transnational Criminal Organization and International Security mendefinisikan jenayah antarabangsa sebagai jenayah yang dijalankan oleh organisasi yang bertapak di satu negara tetapi mempunyai rangkaian menyeluruh di negara tuan rumah yang mana keadaan pasaran adalah baik dan menggalakkan serta risiko kebimbangan adalah rendah. Secara umumnya, jenayah antarabangsa dilihat sebagai satu kumpulan yang menjalankan aktiviti jenayah seperti penyeludupan senjata, pengedaran dadah, perjudian, pelacuran dan sebagainya; serta mempunyai banyak jaringan yang menjangkaui sempadan negara. Jenayah ini berkembang melalui peningkatan dalam teknologi dan telekomunikasi akibat dari ledakan globalisasi.

Kegiatan penyeludupan dadah antarabangsa banyak mendatangkan implikasi terhadap keselamatan negara sama ada di peringkat internal mahupun pada peringkat eksternal. Disamping itu, beberapa sebab juga telah meransang lagi perkembangan kegiatan kumpulan penyeludupan dadah antarabangsa tersebut. Antara yang paling ketara ialah kelemahan sistem pentadbiran dan keselamatan dalam negeri, serta peningkatan terhadap permintaan dadah di benua yang lain. Hasilnya, maka wujud masalah-masalah terhadap keselamatan negara di semua peringkat.

Antara ciri negara membangun adalah negara yang mempunyai multi-etnik yang berbeza agama. Setiap etnik cuba untuk memperjuangkan hak etnik masing-masing dengan membentuk kumpulan gerila seperti Tupac Amaru, Shining Path, dan FARC ( Revolutionary Armed Forces of Colombia) dalam situasi di mana pihak pemerintah hanya memberi fokus kepada etnik majoriti sahaja. Namun demikian, kumpulan tersebut tidak mempunyai sumber kewangan dan peralatan yang selengkapnya untuk bertindak dan atas dasar tersebut, mereka dieksploitasi dengan mudah oleh kumpulan penyeludupan dadah antarabangsa untuk menjalankan kegiatan pemprosesan dan penyeludupan dadah. Sebagai balasannya, kumpulan tersebut dibiayai dari aspek kewangan dan persenjataan untuk menentang pihak pemerintah. Situasi ini menyebabkan berlakunya konflik kaum yang lahir daripada perasaan tidak puas hati terhadap sesuatu pihak dengan mewujudkan ancaman dalam negara, agar pihak pemerintah akan memenuhi tuntutan mereka sebagai etnik yang tertindas (oppressed).

Sebagai contohnya, pendana dari Mexico melabur dalam perusahaan dadah Peru dengan membiayai gerakan kumpulan The Shining Path bagi menentang pihak kerajaan di bawah pimpinan presiden Alberto Fujimori. Pada masa yang sama, pelabur tersebut menggunakan kepakaran kumpulan The Shining Path untuk menjalankan kegiatan pemprosesan dadah di dalam hutan.

Implikasi lain terhadap aspek politik pula, meliputi masalah peningkatan korupsi dikalangan penjawat awam terutamanya yang menjalankan tugas penguasa bagi tujuan membanteras kegiatan yang bertentangan dengan undang-undang negara. Tujuannya ialah untuk menjamin keselamatan kegiatan haram kumpulan terbabit untuk terus beroperasi tanpa ada halangan daripada semua pihak. Keadaan tersebut akan meruntuhkan institusi politik negara ekoran daripada ketiadaan satu mekanisma yang mampu untuk mengawal permasalahan yang melanda negara tersebut. Ini bererti, undang-undang berada ditangan kumpulan penjenayah, seterusnya mereka kelak bebas untuk melakukan kesalahan tanpa akan ada sebarang tindakan.
Ini dapat membawa kepada rampasan kuasa oleh anggota tentera. Pada kebiasaannya, pentadbiran oleh pihak tentera akan mendatangkan keselamatan kepada sesebuah negara itu kerana kerajaan awam tidak kuat dalam menjalankan pemerintahan. Ketiadaan kerajaan yang kuat ini akan memberi kesan kepada keyakinan rakyat dan menimbulkan rasa ketidakpuasan hati dalam kalangan rakyat.

Kegiatan penyeludupan dadah antarabangsa juga berupaya untuk menjejaskan hubungan antara negara sama ada secara bilateral ataupun multilateral. Operasi kumpulan dadah antarabangsa di sesebuah negara sering mendapat reaksi yang negatif dari negara lain. Ini mengakibatkan campurtangan pertubuhan antarabangsa atau agensi-agensinya kerana dikatakan pihak berkuasa setempat tidak mengambil sebarang tindakan. Penglibatan negara lain dalam sesebuah negara akan berlaku dengan tujuan untuk membantu pembanterasan kegiatan tersebut. Misalnya dalam kes Colombia, di mana Amerika Syarikat menghantar Pasukan Interpol dan DEA bagi tujuan membasmi kegiatan kumpulan dadah yang terdapat di negara tersebut. Ini kerana, Amerika Syarikat menanggung kerugian dalam membiayai kesan daripada penyeludupan dadah ke negara tersebut. Pada masa yang sama juga Amerika Syarikat terpaksa mengeluarkan belanja yang besar bagi membanteras kegiatan kumpulan penyeludupan dadah di Colombia dan beberapa negara Amerika Latin dengan tujuan untuk melindungi rakyat biasa daripada menjadi mangsa kepada kumpulan gerila-narko dan para-militari. Kesannya, akan mewujudkan lebih ramai pelarian yang berpotensi untuk memasuki negara Amerika Syarikat bagi mendapatkan perlindungan.

Implikasi kumpulan penyeludupan dadah antarabangsa tidak terhad di sekitar Amerika Latin sahaja akan tetapi juga berupaya menjejaskan rantau lain. Semasa era Cali Cartel berkuasa sebagai kumpulan penyeludupan dadah antarabangsa, penyeludupan dadah tidak terhad ke Amerika Syarikat dan negara-negara Amerika Latin sahaja tetapi telah berkembang sehingga ke Eropah dan Asia. Kumpulan-kumpulan tersebut dengan beberapa kumpulan mafia di rantau tersebut untuk menjalankan kegiatan pengedaran dadah secara besar-besaran. Keuntungan kumpulan penyeludupan tersebut dianggarkan mencecah sehingga $500 billion melebihi perdagangan minyak antarabangsa.

Misalnya kerjasama yang dijalankan oleh Cali Cartel bersama dengan Mafiya Russia, dan Italian Mafia di Eropah, serta Yakuza di Jepun sebagai transit sebelum dadah tersebut diseludup ke negara dirantau tersebut melalui kumpulan-kumpulan kecil yang beroperasi secara ”cell” untuk mengelakkan kumpulan tersebut mudah dikesan. Perkembangan ini sudah pasti akan memberikan impak kepada hubungan antara region ekoran penularan masalah penyeludupan dadah tidak dibendung pada peringkat akar umbinya.

Sejak akhir-akhir ini berita anak gadis tempatan ditahan pihak berkuasa negara asing sering mendominasi dada akhbar. Modus-operandi penjenayah ialah dengan memikat mereka, dan seterusnya menjadikan mereka pelancong-dadah yang tanpa disedari merupakan kader operasi jenayah antarabangsa. Kesedaran harus dibangkitkan segera dalam masyarakat supaya memahami situasi ini. Rakyat negara ini perlu menyedari tidak ada apa yang berlaku di rantau lain yang tidak memberi implikasi terhadap negara kita. Kesannya adalah langsung atau tidak langsung. Jika keadaan ini tdiak dibendung, tidak mustahil Malaysia akan didakwa sebagai pangkalan penjenayah dan dapat dijadikan alasan oleh kuasa luar untuk mencampuri urusan domestik kita.


Friday, September 19, 2008

Amerika oh Amerika

Sejak kebelakangn ini, pasaran saham Amerika mengalami kemerosotan ekoran daripada kerugian yang ditanggung oleh syarikat-syarikat kewangan negara tersebut. Pada ketika ini, masyarakat dunia akan dapat melihat kebijakan Amerika sebagai kuasa utama dari aspek ekonomi dunia untuk mengatasi masalah kejatuhan pasaran kewangan terbesar sejak kemelesetan ekonomi 1930-an.

Beberapa syarikat kewangan seperti American International Group (AIG), Bank Merril Lynch, Fannie Mae dan Freddie Mac dilihat berpotensi untuk muflis. Namun demikian, Amerika telah menyelamatkan beberapa syarikat kewangan yang dilihat mampu memberi impak yang besar kepada peningkatan semula pasaran kewangan negara tersebut serta mampu memberikan imej yang baik kepada negara lain. Pelaburan besar perlu dilakukan oleh Amerika untuk tujuan tersebut.

Persoalan sama ada Amerika mampu untuk menangani masalah tersebut banyak berkisar kepada kebijakan Bush dalam tempoh terakhirnya sebagai presiden untuk mengurus sistem kewangan negara berkenaan. Apakah akan ada propaganda atau konflik luar yang akan menjadi tumpuan Amerika bagi mengalihkan tumpuan kepada permasalahan tersebut? Sudah pasti, tidak lain dan tidak bukan adalah fokus kepada Negara-negara Islam terutamanya dalam isu Iran serta isu Georgia sebagai galang gantinya. Inilah isu yang akan digunakan oleh calon presiden andai isu tersebut masih menemui jalan buntu. Setiap negara harus berwaspada kepada keadaan tersebut kerana pada bila-bila masa Amerika boleh mengalihkan tumpuan dengan mengaitkan masalah di negara lain.

Tuesday, September 16, 2008

Ledakan Realism

Masih lagi terkenangkan bagaimana campur tangan yang cuba dilakukan oleh Amerika ke atas negara ini, saya mula mencari apakah benar bahawa negara tersebut dalam usaha untuk memperjuangkan demokrasi atau apa mungkin, ada maksud tersirat yang dibawa bersama ideologi tersebut yang diperjuangkan sejak era Perang Dingin lagi?

Persoalan tersebut terus bermain difikiran saya. Lalu saya teringat seorang penulis yang sering menulis mengenai dasar luar Amerika iaitu Profesor Cliff Staten dan salah satu makalah yang sangat mengujakan ialah U.S Foreign Policy Since World War 2. Dalam tulisan tersebut, beliau sendiri mengatakan bahawa pendekatan dasar luar Amerika selepas keluar dari orientasi Isolasinya ialah bersifat Idealis yang dipopularkan oleh Woodrow Wilson (Wilsonism). Namun, beban yang diterima semasa Perang Dunia Ke-2 bagi membantu negara-negara Eropah dalam perang tersebut telah membawa kepada kegagalan pendekatan tersebut untuk terus berkembang.

Sejak itu, Amerika mula mempraktikkan pendekatan Realis yang mengutamakan aspek kuasa, kepentingan nasional dan kewujudan satu entiti dalam menstabilkan keadaan dunia yang dianggap berada dalam keadaan anarki dalam pembentukkan dasar luarnya. Menurut ramai sarjana, faktor tersebut yang memainkan peranan besar dalam menjadikan Amerika Syarikat sebagai sebuah kuasa yang bukan sahaja bertaraf Super Power tetapi juga Hyper Power.

Menyentuh kembali isu penglibatan Amerika dalam kes Malaysia, saya tetap berpegang kepada prinsip bahawa kepentingan nasional negara Amerika masih menjadi perkara pokok. Selepas pengunduran Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri, Amerika sedar inilah masa terbaik dalam menguasai Malaysia dari aspek politik tambahan pula dengan situasi politik negara yang semakin meruncing, mudah bagi Amerika melempiaskan keinginan mereka.

Kini, segalanya amat bergantung kepada sejauhmanakah perubahan kuasa berlaku dalam sistem pemerintahan Malaysia. Andai berlakunya lakaran sejarah baru pada 16 September 2008, saya dapat merasakan pendekatan Realis Amerika akan bertapak di negara tercinta ini. Tepuk dada, tanyalah minda.

Sunday, September 14, 2008

Kuasa Arab Dalam Arena Bola Sepak

Kekalahan Manchester City kepada Chelsea membuktikan kuasa wang masih belum mampu untuk menandingi kekuatan taktikal yang dimiliki oleh 'Big Phil'. Barisan pemain Chelsea berjaya menunjukkan permainan berkualiti walaupun beraksi dengan 10 orang pemain setelah John Terry dibuang padang kerana dihadiahkan kad merah pada separuh masa kedua permainan.

Kekuatan kewangan yang dimiliki oleh Dr. Sulaiman Al-Fahim belum mampu memberikan tekanan terhadap 'kekuatan' dan 'pengaruh' Roman Abrahamovich untuk menjadi kuasa baru. Walaupun pernah mengeluarkan kenyataan untuk memikat beberapa bintang dunia seperti Kaka, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Fernando Torres dan Cecs Fabregas namun keupayaan pemilik Syarikat Abu Dhabi United Group tersebut masih lagi diragui kerana kombinasi pemain tersebut adalah berbeza-beza ditambah dengan pendekatan permainan yang diterapkan oleh Mark Hughes yang lebih kepada corak bertahan.

Akan tetapi, sesuatu yang pasti dan telah berlaku kini ialah dalam apa jua keadaan kita tidak akan hanya melihat sesuatu sebagai unipolar, bipolar ataupun tripolar tetapi segala-galanya adalah multipolar.Jika dahulu kita hanya dihidangkan dengan kuasa-kuasa dari negara-negara barat, namun Dr. Sulaiman membuktikan negara-negara Arab berkeupayaan untuk memberikan saingan dalam bentuk ekonomi kepada kepada kuasa-kuasa yang sedia ada.

Menjawab kepada persoalan adakah keadaan tersebut berkekalan,saya menjangkakan akan muncul lebih banyak kuasa-kuasa baru dalam menjana kekayaan ekonomi kepada kelab-kelab EPL pada masa akan datang dan tidak keterlaluan andai saya mengatakan suatu hari nanti kuasa-kuasa arab akan menguasai pentas bola sepak dunia dari aspek penjana ekonomi kepada kelab-kelab tersebut.

Tentang Politik & Histori

Ada kegemaran baharu, bersahur dan membaca. Dan pagi ini saya membaca idea Geoffrey Ponton dan Peter Gill, Introduction to Politics, di halaman 6:

Politics is closely related to many other fields of knowledge, for example, economics (material relationship), sociology (social relationship), geography (the spatial dimension) and history (the temporal dimension).

Kata mereka lagi, politik ialah mengenai ‘kuasa memerintah manusia’ dan hubungan sosial . Hujah mereka juga mengingatkan, yang politik amat rapat dengan pelbagai bidang ilmu lain termasuk sejarah.

Politik dan sejarah tidak terpisah. Sesuatu sejarah negara misalnya sering memberi implikasi politik. Nah, ini harus menjelaskan bahawa apabila kita bercakap atau menuntut, atau mengoyakkan apa-apa lembar sejarah, mahupun foto; sejarah dan politik itu amat akrab. Kerana itu berhati-hatilah mempertikaikan politik, atau menyentuh sejarah. Hatta hal yang kelihatan kecil seperti abjad dan tulisan. Kesan politiknya luar biasa. Begitu juga, penuh cermatlah tatkala menggores politik kerana ia mungkin mencederakan sejarah.

Kerana itu, saya percaya, dengan rendah diri - untuk seniman yang ingin merenung semula sejarah dalam karyanya, jika ia terpisah dari politik maka ia sia-sia. Juga jika ia bercita-cita menggarap politik dalam seninya tanpa mengetahui sejarah maka ia kebodohan.

Artikel ringkas di atas diambil dari blog
Faisal Tehrani.
* Foto dari blog
Jawapan Cinta.

Mengapa 'DiwanMathnawi' ?

Aku mati sebagai mineral
dan menjelma sebagai tumbuhan,
aku mati sebagai tumbuhan
dan lahir kembali sebagai binatang.
Aku mati sebagai binatang dan kini manusia.
Kenapa aku harus takut?
Maut tidak pernah mengurangi sesuatu dari diriku.

Sekali lagi,
aku masih harus mati sebagai manusia,
dan lahir di alam para malaikat.
Bahkan setelah menjelma sebagai malaikat,
aku masih harus mati lagi;
Kerana, kecuali Tuhan,
tidak ada sesuatu yang kekal abadi.

Setelah kelahiranku sebagai malaikat,
aku masih akan menjelma lagi
dalam bentuk yang tak kupahami.
Ah, biarkan diriku lenyap,
memasuki kekosongan, kasunyataan
Kerana hanya dalam kasunyataan itu
terdengar nyanyian mulia;

"Kepada Nya, kita semua akan kembali"

Karya Maulana Rumi