Sunday, June 14, 2009

Konflik Palestin: Punca dan penyelesaian.

Konflik Palestin merupakan konflik yang begitu panjang dalam sejarah pengkajian sesebuah konflik. Dalam perspektif tersebut, saya akan melihat konflik tersebut dari kerangka teori analisis konflik yang dicerna melalui penulisan Kenneth Waltz yang memperihalkan punca dan penyelesaian dalam sesuatu konflik.

Chin Peng dan emosi rakyat Malaysia

Saya mungkin tidak begitu tertarik untuk melihat dan membicarakan berkenaan keinginan sesetengah pihak yang ingin membawa kembali Chin Peng ke Malaysia. Ini kerana, pada hemat saya terdapat kepentingan politik terhadap tindakan berkenaan yang merencanakan isu tersebut. Propaganda tersebut sangat jelas dalam situasi politik yang dilihat semakin tidak menentu pada masa ini.

Mungkin pada dasarnya saya agak terkesan melihat semula kekejaman yang dilakukan oleh kumpulan komunis melalui filem-filem seperti Sarjan Hassan, dan Bukit Kepong. Namun, dalam kontek ini, saya perlu rasional untuk menilai sesuatu perkara. Dan berkemungkinan saya agak keterlaluan andai membandingkan penafian hak ke atas Chin Peng di negara ini dengan individu lain yang dianggap sebagai pejuang walaupun menganggotai "pasukan" yang sama semasa kegiatan komunis berleluasa di negara ini.

Walaupun disaat kebanyakkan masyarakat mengancam dengan pelbagai tindakan seandainya Chin Peng kembali ke negara ini. Saya masih tidak melihat pengaruh yang kuat dapat dimainkan seandainya kepentingan politik mengatasi segala-galanya. Pelaku-pelaku politik akan memanipulasikan keadaan tersebut untuk kepentingan masing-masing.