Monday, November 3, 2008

Kosovo Perintis Dilema PBB

Pengiktirafan beberapa negara termasuk Malaysia terhadap kemerdekaan Kosovo dilihat sebagai suatu tindakan co-existant terhadap sesebuah negara yang berdaulat. Walaupun secara de facto, kemerdekaan Kosovo adalah sah, namun Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu enggan untuk mengiktiraf kemerdekaan Kosovo.

Keadaan ini (tidak mengiktiraf Kosovo) adalah kerana PBB berada dalam dilema seandainya pengiktirafan terhadap kemerdekaan Kosovo dilakukan. Pengiktirafan tersebut (kemerdekaan Kosovo) seolah-olah memperlihatkan kepada wilayah lain 'restu' dari PBB terhadap pembebasan wilayah serta akan mengundang desakan dari beberapa wilayah bergolak seperti Kashmir, Selatan Filipina, dan Tibet akan memuncak bagi tujuan menuntut kemerdekaan wilayah mereka seperti yang diterima oleh Kosovo.

Tambahan pula, pengiktirafan wilayah tersebut sebagai wilayah yang berdaulat akan menjurus negara tersebut ke dalam krisis kemiskinan dan konflik antara negara yang kronik seperti yang terjadi di Timor Leste. Pada masa yang sama, PBB juga perlu mengatasi kuasa veto untuk mengiktiraf negara tersebut. Sebagai contohnya, apabila pengiktirafan terhadap Tibet dilakukan, ia memerlukan persetujuan dari negara China sendiri yang pada dasarnya tidak mahu melepaskan Tibet dari wilayah mereka.