Monday, September 7, 2009

DIPLOMASI BAMBU KUNING

"Diplomasi Bambu Kuning" adalah merupakan suatu jalan penyelesaian yang bakal diambil dalam usaha untuk memulihkan dan mengurangkan ketegangan yang berlaku dalam konflik Indonesia- Malaysia berkenaan pemilik sebenar Tarian Pendet. Diplomasi Bambu Kuning adalah satu diplomasi yang bepegang kepada prinsip kuat, tegas, dan berwibawa dalam menangani sesuatu isu. Namun demikian, seperti bambu, sekeras-keras mana pun, ia masih boleh dilenturkan dengan harapan suatu permasalahan itu akan dapat diselesaikan tanpa perlu menggunakan sebarang kekerasan (use of force).

Selain itu, intipati kepada Diplomasi Bambu Kuning banyak berkisar kepada mencari solusi kepada konflik yang sedang melanda disamping membincangkan berkenaan mekanisme yang kaan digunakan seandainya berlaku lagi pertindihan maklumat ke atas sesuatu perkara pada masa akan datang.

Menurut Geoff Berriedge dalam bukunya Diplomacy: theory and practise, diplomasi adalah suatu kaedah langsung yang bertujuan untuk mengelakkkan sesebuah konflik berakhir dengan penggunaan kekerasan, tindakan undang-undang mahupun akan digunakan sebagai alat propaganda oleh institusi yang tidak bertanggung jawab. Lantaran itu, saya tidak melihat konflik tersebut perlu diselesaikan melalui tindakan undang-undang mahupun penggunaan kekerasan kerana perkara tersebut akan merugikan kedua-dua negara. Tambahan pula dalam situasi pertumbuhan ekonomi tempatan negara masing-masing yang masih lagi perlahan, adalah tidak relevan seandainya perkara tersebut perlu menggunakan sumber kewangan yang banyak bagi untuk diselesaikan.

Dalam konflik Indonesia-Malayisa, batasan kesamaan antara kedua-dua negara juga menjadi intipati kepada wujudnya Diplomasi Bambu Kuning. Hubungan kedua-dua negara yang mulai terjalin sejak penubuhan ASEAN memperlihatkan dinamika dalam hubungan kedua-dua negara melalui aktiviti pemindahan teknologi, bantuan ekonomi dan pendidikan. Oleh yang demikian, konflik kedua-duanya pasti akan membawa kerugian bukan sahaja kepada hubungan bilateralkedua-dua negara, bahkan akan turut mempengaruhi hubungan multilateral denagan negara-negara serantau yang lain terutamanya melalui ASEAN.

Lantaran itu, Diplomasi Bambu Kuning dilihat sebagai suatu mekanisma terbaik dalam usaha untuk reintergerasikan semula hubungan kedua-dua negara disamping untuk mengelakkan wujud perasaan curiga antara negara yang diketahui telah melatari hubungan Malaysia-Indonesia sejak era Sukarno lagi sehingga menyukarkan kerjasama erat antara kedua-dua negara.

No comments: